Закон

 

Державний реєстр РРО №406 за 07.06.2017

Реєстр представлений у вигляді таблиці, що складається з двох частин: перша частина складається з переліку моделей РРО, дозволений до первинної реєстрації в органах державної податкової служби, друга – складається з переліку реєстраторів розрахункових операцій, строк первинної реєстрації яких закінчився. У реєстрі РРО наведена наступна інформація по кожній моделі: назва, версія внутрішнього програмного забезпечення, найменування та місцезнаходження Заявника і Виробника, строк первинної реєстрації в органах ДПС, дата і номер рішення про включення до Державного реєстру, а також сфера застосування.

                                   Завантажити              

 

Закон України "Про застосування РРО у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг"

Закон введено в дію з дня опублікування - 11 липня 1995 року

(згідно з Постановою Верховної Ради України
 від 6 липня 1995 року N 266/95-ВР)Цей Закон визначає правові засади застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Дія його поширюється на усіх суб'єктів господарювання, їх господарські одиниці та представників (уповноважених осіб) суб'єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції у готівковій та/або безготівковій формі. 

Читати далі...

                                   Завантажити              

 

Постанова № 1057 "Про затвердження Вимог щодо створення контрольної стрічки в електронній формі у реєстраторах розрахункових операцій та модемів для передачі даних та Порядку передачі електронних копій розрахункових документів і фіскальних звітних чеків реєстраторів розрахункових операцій дротовими або бездротовими каналами зв'язку до органів державної податкової служби"

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 17 жовтня 2012 р. за N 1743/22055

Читати далі...

                                   Завантажити              

 

 

 

Постанова № 601 "Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій"

від 12 травня 2004 р.

Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ  №21 (21-2016-п) від 20.01.2016

Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (265/95-ВР) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Читати далі...

                                   Завантажити              

 

Наказ №547 "Про затвердження порядків щодо реєстрації реєстраторів розрахункових операцій та книг обліку розрахункових операцій"

від 12 травня 2004 р.

Про затвердження Порядку технічного обслуговування та ремонту реєстраторів розрахункових операцій

Відповідно до статті 12 Закону України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" ( 265/95-ВР ) Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

Читати далі...

                                   Завантажити

              

Наказ №604 "Про затвердження форм карток і книг аналітичного обліку суб’єктів державного сектору та порядку їх складання"

від 29.06.2017 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 24 липня 2017 р. за № 895/30763

Відповідно до статті 56 Бюджетного кодексу України, Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2014 року № 375  н а к а з у ю: 

Читати далі...

                                   Завантажити

 

Наказ №13 "Про затвердження Положення про форму та зміст розрахункових документів, Порядку подання звітності, пов’язаної із використанням книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок), форми № ЗВР-1 Звіту про використання книг обліку розрахункових операцій (розрахункових книжок)"

від 21.01.2016 

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 
11 лютого 2016 р. за № 220/28350

Читати далі...

                                   Завантажити